ขั้นตอนการสั่งสินค้า

ขั้นตอนการสั่งเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Bozztel Voice Logger

1. สอบถามราคาสุดท้าย พร้อมตรวจสอบสินค้าว่ามีพร้อมส่งหรือไม่ ที่เบอร์ 02-0054494 ,  091-4305168 Email : sales@clouditnetwork.com Line ID : @clouditnetwork

2. ส่งข้อมูลเพื่อให้ออกบิล ทาง Email : sales@clouditnetwork.com  หรือ  Line ID : @clouditnetwork

3. การชำระเงิน

3.1 โอนชำระและส่งสินค้าทาง Flash

โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อ ”  บริษัท คลาวด์ ไอที เน็ทเวิร์ค จำกัด  ”

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ (ซอฟต์แวร์พาร์ค)

เลขที่ 329-0-01236-7  กระแสรายวัน

หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : sales@clouditnetwork.com  หรือ   Line ID : clouditnetwork

3.2 ชำระเงินสดและรับสินค้าที่บริษัท