ข้อมูล Voice Logger

วีดีโอแนะนำ Bozztel Voice Logger เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์รุ่น Bozztel NAR4004

Bozztel Voice Logger เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์รุ่น Bozztel NAR4004 มาพร้อม SD Card ขนาด 8 GB และขยายได้ถึง 64 GB รองรับ 4 คู่สายโทรศัพท์

Read More

วีดีโอแนะนำ Bozztel Voice Logger เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ รุ่น NAR-6104S

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ Voice Logger แบบ Stand alone ผ่าน Network รุ่น Bozztel NAR6104S รองรับ 4 คู่สาย รุ่นปัจจุบันจะมาพร้อม SD Card 128 GB บันทึกเสียงได้ 3,584 ชั่วโมง สามารถต่อเชื่อมกันได้ สูงสุด 20 ตัว (80 คู่สาย) โดยผ่านระบบบริหารจัดการส่วนกลาง

Read More

หน้าจอในการเข้าไป Monitor Voice Logger รุ่น NAR4000 และ NAR5000

เครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ Voice Logger รุ่น NAR4000 และ  NAR5000 สามารถเข้ามาดูการทำงาน ฟังเสียงที่บันทึกไว้ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่ออยู่ใน Network เดียวกันครับ

Read More

ระยะเวลาในการบันทีกเสียงสนทนาโทรศัพท์

Voice Logger สามารถบันทีกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เป็นระยะเวลา ได้ตามขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครับ ยิ่งเยอะยิ่งบันทึกเสียงได้นาน 500GB 36,000 Hour 1000GB(1T) 72000 Hour 2GB 65 Hour(SD Card) 8GB 560 Hour(SD Card) 32GB 2240 Hour(SD Card) 64GB 4480 Hour(SD Card)

Read More