ระยะเวลาในการบันทีกเสียงสนทนาโทรศัพท์

Voice Logger สามารถบันทีกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เป็นระยะเวลา ได้ตามขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครับ ยิ่งเยอะยิ่งบันทึกเสียงได้นาน

  1. 500GB 36,000 Hour
  2. 1000GB(1T) 72000 Hour
  3. 2GB 65 Hour(SD Card)
  4. 8GB 560 Hour(SD Card)
  5. 32GB 2240 Hour(SD Card)
  6. 64GB 4480 Hour(SD Card)