วีดีโอแนะนำ Bozztel Voice Logger เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์รุ่น Bozztel NAR4004

Bozztel Voice Logger เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์รุ่น Bozztel NAR4004 มาพร้อม SD Card ขนาด 8 GB และขยายได้ถึง 64 GB รองรับ 4 คู่สายโทรศัพท์

Read More