ระยะเวลาในการบันทีกเสียงสนทนาโทรศัพท์

Voice Logger สามารถบันทีกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เป็นระยะเวลา ได้ตามขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครับ ยิ่งเยอะยิ่งบันทึกเสียงได้นาน 500GB 36,000 Hour 1000GB(1T) 72000 Hour 2GB 65 Hour(SD Card) 8GB 560 Hour(SD Card) 32GB 2240 Hour(SD Card) 64GB 4480 Hour(SD Card)

Read More