หน้าจอในการเข้าไป Monitor Voice Logger รุ่น NAR4000 และ NAR5000

เครื่องบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ Voice Logger รุ่น NAR4000 และ  NAR5000 สามารถเข้ามาดูการทำงาน ฟังเสียงที่บันทึกไว้ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่ออยู่ใน Network เดียวกันครับ

Read More

ระยะเวลาในการบันทีกเสียงสนทนาโทรศัพท์

Voice Logger สามารถบันทีกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เป็นระยะเวลา ได้ตามขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครับ ยิ่งเยอะยิ่งบันทึกเสียงได้นาน 500GB 36,000 Hour 1000GB(1T) 72000 Hour 2GB 65 Hour(SD Card) 8GB 560 Hour(SD Card) 32GB 2240 Hour(SD Card) 64GB 4480 Hour(SD Card)

Read More