วีดีโอแนะนำ Bozztel Voice Logger เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์รุ่น Bozztel NAR4004

Bozztel Voice Logger เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์รุ่น Bozztel NAR4004 มาพร้อม SD Card ขนาด 8 GB และขยายได้ถึง 64 GB รองรับ 4 คู่สายโทรศัพท์

Read More

วีดีโอแนะนำ Bozztel Voice Logger เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ รุ่น NAR-6104S

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ Voice Logger แบบ Stand alone ผ่าน Network รุ่น Bozztel NAR6104S รองรับ 4 คู่สาย รุ่นปัจจุบันจะมาพร้อม SD Card 128 GB บันทึกเสียงได้ 3,584 ชั่วโมง สามารถต่อเชื่อมกันได้ สูงสุด 20 ตัว (80 คู่สาย) โดยผ่านระบบบริหารจัดการส่วนกลาง

Read More